Obchodní podmínky

Objednávka zboží:

Zákazník vyhledáním zboží v katalogu a jeho umístěním tlačítkem vložit do košíku vytváří objednávku. Tuto odešle prodávajícímu potvrzením v košíku.

 

Kupní smlouva a její uzavření:

Kupující je oprávněn činit objednávky také osobně nebo telefonicky. Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky nákupem přes košík nebo mailem kupujícím. Storno objednávky musí být uskutečněno osobně, mailem a nebo telefonicky.
 

Kupní cena a platební podmínky:

Kupní cena zboží je stanovena smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím. Ceny uvedené prodávajícím budou účtovány v souladu s platnými právními předpisy. Nárok prodávajícího na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem dodání zboží kupujícímu.

V případě prodlení kupujícího s úhradou peněžitého závazku vůči prodávajícímu má prodávající nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % dlužné částky za každý den prodlení. Sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky prodávajícího na náhradu škody. Odstoupením od kupní smlouvy nejsou dotčeny nároky prodávajícího na zaplacení smluvní pokuty ani právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
 

Cena zboží:

Prodávající u nabízeného zboží uvádí cenu včetně DPH. Úhrnná cena včetně DPH a dopravy je uvedena v nákupním košíku.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel neboli zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se smluvní vztahy Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb. v platném znění) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb., v platném znění).

Je-li smluvní stranou podnikatel či právní subjekt, který nakupuje výrobky či služby za účelem svého podnikání, řídí se vztahy Obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., v platném znění.

 

Platba předem:

Offroad obchod si vyhrazuje právo vyjímečně požadovat minimální zálohu do 10%, osobně a nebo platbou převodem na účet náš účet 94-2228590237/0100

 

Vrácení zboží:

Vrácení zaslaného zboží bez uvedení důvodu ve lhůtě do 14 dnů je možné v souladu se Zákonem 367/2000Sb (§ 53 odst. 7 OZ), platným reklamačním řádem a obchodními podmínkami.

 

Váš tým Offroad-Obchod.cz
 

Množství:
0 ks zboží
Cena:
0,- Kč
Košík